Prejudicera mera

Under förra veckan svängde jag förbi Familjenspel, och möttes av ett inlägg kallat Tommy är arg, och jag är arg på honom. Det var ett svar på ett av Tommy Håkanssons inlägg på Svampriket, Försäljning av våldsamma spel till barn, som i sin tur kritiserade hur Gametrailers (i det här inslaget, ungefär 8:45 in) rapporterade kring den stundande rättegången mellan Kalifornien och spelbranschen gällande huruvida försäljningen av våldsamma spel till underåriga ska kriminaliseras.

Jag glömde helt bort att kommentera, på något av inläggen, och när jag väl satte igång så blev svaret så långt att jag bestämde mig för att göra ett blogginlägg av det i stället. Det kändes ganska aktuellt, eftersom rättegången satte igång igår. Jag har redan skrivit ett inlägg i frågan tidigare, men jag kan tycka att det här är lite mer informerat.

Den amerikanska högsta domstolen

Det finns inte några lagar i USA som förbjuder våld i något medium, till någon målgrupp. I stället så regleras spridningen av musik, film och litteratur av de respektive branscherna själva, och så har även fallet varit inom spelbranschen. Det enda förbud som finns, som kan jämföras med det som Kalifornien föreslår, är en lag från 60-talet som förbjöd försäljningen av pornografi till underåriga.

Olika sorters kulturuttryck har annars skyddats av USA:s konstitutionella kulturskydd, som jag har för mig säger att staten inte ska beblanda sig i sådana frågor om inga synnerliga skäl finns. Argument om att lagen är ”ett hot mot yttrandefriheten” grundar sig i att konflikten som sådan handlar om tolkningen av en sorts underkategori, kulturskyddet, till just yttrandefrihetsparagraferna i den amerikanska konstitutionen. En underkategori som andra sorters medier (med framgång) pekat på när de attackerats på ungefär samma grunder tidigare.

Det kan ju också vara värt att notera att Kalifornien inte, vad jag förstått, kommit med något förslag om att kriminalisera försäljningen av spel till underåriga baserat på ESBR:s nuvarande system – det vill säga, de vill bara förbjuda ”överdrivet våldsamma” spel, och inte spel ovanför en viss klassificering. Om spelbranschen förlorar skulle det förmodligen innebära att Kalifornien går in och bestämmer vad som ska klassas som överdrivet våldsamt, eller åtminstone att klassificeringssystemet skulle behöva justeras utifrån vad rätten kommit fram till. Det senare är (trots en juridisk omväg) ungefär samma sak som det första, om Kalifornien skulle vinna. Lagen är alltså inte tänkt att komplettera den existerande klassifikationsskalan med ett absolut förbud i toppen, utan skulle ge staten inflytande över vilka spel – vilka sorters kulturyttringar – som ska klassas som av lag förbjudna för en specifik grupp av befolkningen.

Kalifornien menar att spel, på grund av dess interaktiva natur, påverkar ungdomar på ett annat och betydligt värre sätt än andra sorters medier. Man åberopar således dessa ”synnerliga skäl” som krävs för statlig reglering. Spelbranschens representanter menar å andra sidan att spel inte ska behandlas annorlunda än andra medier, och att ett sådant förbud är lika oförenlig med den amerikanska konstitutionen som det hade varit mot film eller musik.

Om den kaliforniska lagen faktiskt skulle gå igenom så skulle det kunna få en hel del konsekvenser. Spel skulle klassas som någonting som ligger närmare pornografi än vad det gör film, musik eller litteratur, vilket givetvis skulle vara väldigt olyckligt. Men det skulle förmodligen också påverka försäljningen av spel. Det enklaste exemplet för att belysa detta är förmodligen att peka på den högsta klassificeringen som ESBR har för spel: AO, eller Adults Only, som huvudsakligen omfattar spel med starka sexuella inslag. Det är en konsekvens av det enda förbud USA har när det kommer till kulturella uttryck, och AO-klassade spel accepteras överhuvudtaget inte av varken Sony, Microsoft eller Nintendo för släpp på deras respektive konsoler. Om starka våldsamma inslag jämställs med starka sexuella inslag, och ”överdrivet våldsamma” spel skulle hamna i eller åtminstone behandlas som AO-kategorin, så skulle det mycket väl kunna skada spelindustrin kreativa frihet. Stämpeln som dessa spel skulle få, snarare än det explicita förbudet att sälja dem till underåriga, är förmodligen det största hotet.

Den högsta domstolens sigill

En annan intressant aspekt av rättegången är att det inte finns något prejudikat från högsta nivå gällande våldsam underhållning, åt något håll, någonstans. Detta har gjort att även den amerikanska klassificeringsorganisationen för film (MPAA) gett sitt stöd åt spelbranschen i den här frågan. Jag tog upp det i mitt förra inlägg i frågan, lite på skoj, men jag trodde inte att filmindustrin skulle behöva oroa sig. Nu visar det sig att de gör det, eller åtminstone bevakar rättegången noggrant och från spelbranschens ringhörna.

Om lagen går igenom så är det fullt möjligt att liknande fall tas upp mot just filmbranschen; ett prejudikat som säger att det är okej att förbjuda barn från att ta del av våld kan appliceras på många olika områden. Det skulle potentiellt sett även kunna appliceras på musik- och litteraturförsäljning, även om det lätt skulle kunna bli ganska luddigt där. Med det inte sagt att förslaget inte redan är luddigt nu, när det ska appliceras på spelförsäljningen. Poängen är att ett prejudikat i den här frågan har potential att bli så mycket mer än bara ett prejudikat för spelbranschen – det kan mycket väl bli ett prejudikat för våldsskildringar överlag i media.

***

Nu har det sista skedet av kampen inletts i och med att den muntliga framställningen av argumenten inför den amerikanska högsta domstolen påbörjats. Jag tycker att Gamasutra har den mest nyanserade bilden av förhandlingarna som pågått under dagen, och pekar på såväl de saker som talar för spelbranschen, och de saker som kan tala emot den.

Är ni än mer intresserade så finns även hela första dagen av rättegången transkriberad, vilket jag verkligen kan rekommendera att läsa igenom. Det är 60 sidor långt, men det är också 60 sidor väldigt intressant läsning. Men innan ni läser igenom det så föreslår jag att ni upplyser er själva om vad The Miller Test är för någonting. Annars kan Kaliforniens argument bli lite svåra att förstå, eftersom de hela tiden hänvisar till just det.

Testet, som också går under namnet The Three Prong Obscenity Test, är till för att avgöra huruvida någonting är obscent eller ej, eftersom obscenitet inte beskyddas av den amerikanska konstitutionen. Jag rekommenderar att läsa wikipedia-artikeln om ni behöver det, och transkriberingen i vilket fall som helst. Det ger en bra helhetsbild av fallet, och om man hejar på spelsidan så blir ”vår” advokat inträngd i ett hörn oroväckande många gånger. Som tur är känner förmodligen den andra sidan ungefär likadant. Rätten var bra på att tränga in båda sidorna i varsitt hörn. Det är nästan så att man önskade att man kunde ha varit där.

Annonser
Det här inlägget postades i Artiklar. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Prejudicera mera

 1. Tommy Håkansson skriver:

  Tummen upp för inlägget!
  Håller helt med om att en eventuell lagstiftning i så fall inte bara borde gälla spel, utan även försäljning av film och musik. Men att ett sådant förbud skulle vara oförenligt med den amerikanska konstitutionen har jag ännu inte sett några bevis eller ens belägg för.

  ”Spel skulle klassas som någonting som ligger närmare pornografi än vad det gör film, musik eller litteratur […]”

  Det där är ju för övrigt en intressant formulering. :)
  Jag förstår ju hur du menar. Men granskar man påståendet håller det ju inte riktigt eftersom pornografi och tv-spel i så fall inte faller under lagen av riktigt samma skäl. Det hela beror ju helt på hur mycket man plockar isär definitionen. Om man endast stannar vid ”det är skadligt för barn” stämmer det ju. Men det anses ju vara skadligt för barn av två helt separate anledningar.

  Och angående AO-märkningen så skulle konsoljättarna förmodligen inte plötsligt förbjuda spel med våld på samma nivå som Gear of War 2. Spelinustrin har redan byggt nästan helt och hållet på det våldet. Vårt samhälle har redan format en uppfattning angående våld Vs. sex, och anser det förstnämnda vara mer acceptabelt för barn. Tror du verkligen man hellre skulle ta bort allt våld från Gears of War 4 eller God of War 4, snarare än att helt enkelt tillåta dem säljas som AO? Tv-spel är ett medium som är mer beroende av våld än något annat medium.

  Jag är för övrigt såklart emot förbudet, och vill bara påpeka att jag inte tycker det skulle kränka några yttrandefriheter. :) Jag tror heller inte att det skulle hota försäljningen eller existensen av våldsamma spel. Jag tror heller inte att lagen har en chans, då USA har en tendens att följa pengarna — och pengarna finns i det här fallet på nöjesmedias sida.

  Nu ska jag läsa länkarna du gav!

  • Sebastian skriver:

   Tack för kommentaren. Jag håller inte med dig om allt, men det är intressant att höra någon på ”andra sidan” som både är insatt i spelandet och kan argumentera väl. :)

   Jag skulle nog ändå hålla fast vid mitt påstående om våld och pornografi, eftersom det är det som lagförslaget bollas mot i rättegången. Det tog jag inte upp i inlägget, men jag kan köra en snabb genomgång nu.

   Domstolen har bollat två (i det här fallet relevanta) frågor mot Kalifornien och spelbranschen: en vardera. Kalifornien har behövt svara på varför just överdrivet våldsamma spel skulle förbjudas, när våld överlag är accepterat i andra kulturella former såsom film, musik och litteratur. Det har inte gått särskilt bra, och domarna har gått hårt åt den sidan. Däremot så vet jag inte om spelbranschen har klarat sig särskilt mycket bättre, när de fick frågan varför försäljningen av våldsamma spel till underåriga inte borde regleras när försäljningen av produkter med sexuellt innehåll redan är det.

   Därutöver så menar Kalifornien att samma test – The Miller Test, som jag nämnde i inlägget – som användes för att bevisa att pornografi utgjorde ett undantag från vad som skyddades i konstitutionen, kan användas på spel för att undantaga dem från samma skydd. Spelbranschen menar å andra sidan att spel på inget sätt kan skiljas från all annan sorts media där våld är accepterat i det amerikanska samhället.

   Diskussionen är således huruvida våldsamma spel ska kunna räknas som ”vanlig media” eller falla in i ett specialfack där enbart pornografi legat tidigare. På så sätt håller jag fortfarande kvar vid min ståndpunkt. Men sedan finns det givetvis flera skillnader, främst i att pornografi är ett specifikt uttryck som potentiellt sett skulle kunna finnas i vilken sorts kultur som helst, medan det debatterade lagförslaget endast riktar in sig på spelvåld och inte våld överlag.

   *

   För att gå in på det du sade om våld och AO-spel, så tror jag att du har en poäng. Gears of War 3 kommer att släppas nästa höst, vare sig det skulle visa sig hamna i någon sorts ”överdrivet våld”-kategori eller ej. Men spel (eller film, för den delen) som får den högsta klassificeringen får väldigt sällan någon rejäl marknadsföring, och även om jag tror att de största serierna får det vare sig de är AO eller M, så är jag inte säker på att mindre spel får det. Det krävs också en konkret åtgärd från konsolutvecklarnas sida, eftersom de alla bannlyst spel med AO-märkningen från sina konsoler.

   *

   Men även om jag är kritisk mot lagen som sådan, så har domstolen ställt en intressant fråga som parterna måste besvara: varför är sex mer tabu än våld i USA? Varför kontrollerar man sexuellt explicit material så mycket mer än material som bokstavligen frossar i våldsutövning? Jag vet inte om rätt sätt att bemöta problematiken är att lagstifta, men förhållandet mellan de två är onekligen skevt. För att det ska bli en kontrovers gällande spelvåld så krävs nästan ett Postal eller ett GTA eller ett No Russian-uppdrag; för att det ska bli en kontrovers om spelsex, krävs enbart en Mass Effect-scen. Om det här leder till en ytterligare diskussion kring det här förhållandet mellan sex och våld, så är det bara bra. Oavsett hur det sedan går i rättegången.

 2. Tommy Håkansson skriver:

  Jag är med på att man skulle förbjuda spel På Samma Sätt som man föbjuder pornografi, men ville bara påpeka att man förbjuder av Olika Skäl. Och att det bara skulle beröra spelvåd och inte filmvåld är ganska upprörande, då filmvåld är närmare verkligheten.

  Om Gears of War 4 blir AO-märkt kan vi nog räkna med att man lyfter förbudet mot AO-spel på Xbox 360. Och då ser jag inte varför man skulle förbjuda nya IP:n med samma märkning. Men frågan är ju om AO-märkning i så fall skulle göra det svårare för att nya IP:n att få PR, eller om AO helt enkelt bara blir det nya M.

  Varför sex är mer tabu än våld är enligt mig ett av vårt samhälles mest bekymrande och störda aspekter. Det är en diskussion som jag skulle kunna gräva ner mig djupt i, och säga en del kontroversiella saker kring. Men det låter jag bli. :p

  • Sebastian skriver:

   Det intressanta om man lyfter AO-förbudet från konsolerna, om lagen går igenom, är ju att man släpper in det som i dagsläget faktiskt är förbjudet. Inte till barnen, förvisso, men till den vuxna publiken.

   Nej! Jag vill höra kontroversiella saker! Speciellt eftersom vi verkar vara på ungefär samma sida i den frågan. Den ganska skeva synen på vad som är skadligt för barn är ganska intressant, speciellt eftersom sex är tabu även när båda parterna samtycker. Samtycke från båda parterna när det kommer till våld är däremot … tja, till sin natur ganska orimligt.

   Trots detta är det ändå våldet som accepteras, medan sexet (som ju borde ses som en betydligt naturligare del av våra liv) är tabu och förbjuds – både genom lag, när det kommer till ren pornografi, men även genom självcensur vid icke-pornografiska inslag.

   Jag kan för övrigt rekommendera dokumentären This Film Is Not Yet Rated, av Kirby Dick, som handlar just om sex vs. våld när det kommer till MPAA:s klassificering av filmer. Det finns en del brister i den, men den är ändå ganska fascinerande.

   • Tommy Håkansson skriver:

    Hehe, nej det kontroversiella som det skulle leda mig in på är off topic ändå så. :) Det är så lätt att det misstolkas. Men jag känner att hela den här hysterin kring att vi absolut måste skydda barn från allt vad sex heter orsakar många problem. Inte bara att det ibland bedrivs häxjakt på män som jobbar med barn, utan även att vi får barn som verkligen utsatts för övergrepp att må ännu sämre än de kanske hade gjort om vi inte projicerat all denna rädsla och hysteri på dem i efterhand.

 3. Tommy Håkansson skriver:

  Förresten, de tar upp det här i senaste avsnittet av Daily Show och Gametrailers podcast Invisible Walls.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s